TAKE DEGREE là hệ thống đào tạo và trợ giảng trực tuyến của Viện MBA

Thông qua hệ thống TAKE DEGREE, học viên được hỗ trợ Tiếng Anh, Kiến thức nền tảng, hướng dẫn làm bài và trợ giảng trực tuyến. Các hoạt động hỗ trợ giúp học viên vượt qua được các khó khăn khi tham dự chương trình Đào tạo Quản Trị Kinh doanh Quốc tế.

"GIẢM KHÓ KHĂN, TĂNG HIỆU QUẢ" cùng Viện MBA

Hệ thống hỗ trợ của Viện MBA đã giúp tôi vượt qua các khó khăn và từng bước chinh phục chương trình Thạc sĩ MSOM với các tiêu chuẩn khắt khe của kiểm định DEAC

Nguyễn Thị Mẫn - Thạc sĩ Quản Lý (MSOM) niên khóa 2015
TÌM HIỂU THÊM VIỆN MBA