TAKE DEGREE là hệ thống đào tạo và trợ giảng trực tuyến của Viện MBA

Thông qua hệ thống TAKE DEGREE, học viên được hỗ trợ Tiếng Anh, Kiến thức nền tảng, hướng dẫn làm bài và trợ giảng trực tuyến. Các hoạt động hỗ trợ giúp học viên vượt qua được các khó khăn khi tham dự chương trình Đào tạo Quản Trị Kinh doanh Quốc tế.

"GIẢM KHÓ KHĂN, TĂNG HIỆU QUẢ" cùng Viện MBA

Với người Việt Nam, tiếng Anh là ngoại ngữ và việc để hiểu tường tận 100% những gì giảng viên quốc tế giảng dạy là điều đặc biệt khó khăn. Nhằm giúp học viên hiểu một phần bài giảng, Viện MBA tiến hành dịch thuật những nội dung quan trọng. Việc dịch thuật các nội dung quan trọng giúp:
  • Hiểu bài sâu hơn
  • Hệ thống hóa kiến thức nền tảng
  • Tiết kiệm thời gian.
Hoạt động trợ giảng trực tuyến hoặc trên lớp giúp học viên:
  • Định hướng phương pháp triển khai bài tập
  • Hiểu sâu bài học thông qua đặt câu hỏi mở rộng
  • Giải đáp các thắc mắc trong quá trình làm bài
Đối với các trường quốc tế, phương pháp viết tiếng Anh học thuật cần độ chính xác cũng như đáp ứng tiêu chuẩn APA. Viện MBA thiết lập hệ thống hỗ trợ ngôn ngữ nhằm giúp học viên từng bước hoàn thiện năng lực tiếng Anh học thuật.
  • Chỉnh sửa văn phạm
  • Chỉnh sửa cấu trúc câu
  • Tư vấn và hỗ trợ chỉnh sửa phương pháp viết theo tiêu chuẩn APA